Aplikacje biznesowe / Microsoft Office / Microsoft Office

CDP 253a/Analiza ANALIZA DANYCH Z RELACYJNYCH BAZ DANYCH - Excel 2016

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin
Szkolenia z aplikacji biznesowych i prezenty zwane pożądaniem!

Szkolenie objęte promocją

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 950,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 950,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 950,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja jakości szkolenia Gwarancja jakości szkolenia
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
Informacje o szkoleniu
Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności pozwalających na wykorzystanie wbudowanych w aplikację narządzi i funkcji bazodanowych. Użytkownik zapozna się z narzędziem Microsoft  Query, pozwalającym tworzyć kwerendy oraz wykorzystywać przygotowany przez DBA (administrator baz danych) kod SQL. Ponadto nauczy się możliwości, jakie daje Excel kontekście kostek OLAP.
Uczestnicy
Szkolenie dedykowane jest dla użytkowników arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel, którzy chcą wykorzystywać go do analizy danych gromadzonych w bazach danych.
Wymagania wstępne
Uczestnik szkolenia powinien umieć:
 • korzystać z arkusza kalkulacyjnego na poziomie zaawansowanym
 • rozpoznawać zagadnienia z zakresu relacyjnych baz danych
Czego się nauczysz
 •     Konwertować dane do formatu Microsoft Excel
 •     Filtrować dane w Microsoft Excel
 •     Korzystać z funkcji bazodanowych aplikacji
 •     Stosować rozwiązanie Sumy częściowe
 •     Importować dane zewnętrzne
 •     Edytować kwerendy za pomocą Microsoft Query
 •     Wklejać gotowy kod SQL do Microsoft Query
 •     Tworzyć tabele i wykresy przestawne
 •     Wykorzystywać PowerPivot
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 •     Konwersja danych do formatu Microsoft Excel
 •     Filtrowanie danych w Microsoft Excel
 •     Funkcje bazodanowe
 •     Sumy częściowe
 •     Import danych zewnętrznych za pomocą kreatora
 •     Pasek narzędzi Dane Zewnętrzne
 •     Edycja Kwerendy za pomocą Microsoft Query
 •     Wklejanie gotowego kodu SQL do Microsoft Query
 •     Tabela i wykres przestawny
 •     Wykorzystywanie PowerPivot w Microsoft  Excel
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja jakości szkolenia

Program Gwarancja jakości szkolenia daje Klientom pewność wysokiej jakości szkoleń realizowanych przez Asseco Data Systems. W sytuacji, w której uczestnik szkolenia odczuwa potrzebę jego powtórzenia, Asseco Data Systems daje taką bezpłatną możliwość w wybranym przez uczestnika terminie i miejscu, spośród szkoleń potwierdzonych do realizacji.


Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.