Szkolenia IT / Oracle / Database

D87471GC10 Oracle Database 12c: Clusterware & ASM Admin Accelerated Ed 1

Czas trwania:

5 dni / 40 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 10 668,00 zł
LiveVirtualClasses Oracle | Live Virtual Classes
Cena netto: 9 930,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu
Oracle Database 12c: Clusterware & ASM Admin Accelerated training covers 6 days worth of content in only 5 days. It starts with the Oracle Database 12c: Clusterware Admin Ed 1 course (4 days) and then covers the Oracle Database 12c: ASM Administration course (2 days). Learn about Oracle Clusterware and ASM architectures and how these products work together.
 
Benefits to You
Ensure fast, reliable, secure and easy to manage performance. Optimize database workloads, lower IT costs and deliver a higher quality of service by enabling consolidation onto database clouds by learning about the Oracle Database 12c Grid Infrastructure, specifically about Oracle Cluster and Oracle ASM.

Uczestnicy
Administrator
Database Administrators
Support Engineer
Technical Administrator
Technical Consultant
Wymagania wstępne
Required Prerequisites
 • Working knowledge of Oracle Database 11g: Release 2, including Clusterware, ASM and RAC
Czego się nauczysz
 • Perform Grid Infrastructure pre-installation tasks.
 • Install both Standard and Flex clusters.
 • Add and remove nodes from a cluster in addition to upgrading and patching existing Grid Homes.
 • Manage and administer both Standard Clusters and Policy-Managed Clusters.
 • Use Oracle Clusterware to make applications highly available.
 • Administer ASM files, directories, templates, and disk groups.
 • Manage and administer Oracle Cloud File System and its components.
 • Configure and manage advanced CloudFS features like ACFS Auditing and Encryption, ACFS Replication and High Availability NFS.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Course Objectives
 • Understand Flex Clusters architecture and components
 • Understand effect of node failure in Flex Clusters
 • Understand the scope and capabilities of what-if command evaluation
 • Perform the different types of what-if command evaluation
 • Install Grid Infrastructure for Standard and Flex clusters
 • Verify the installation
 • Configure ASM disk groups
 • Perform the prerequisite steps for extending a cluster
 • Describe the components of ASM
 • Explain and apply Automatic Storage Management (ASM) initialization parameters
 • Manage ASM instances and associated processes
 • Understand Flex ASM architecture and components
 • Understand ASM Deployment Alternatives
 • Install and configure Flex ASM
 • Create and delete Automatic Storage Management (ASM) disk groups
 • Describe the Automatic Storage Management (ASM) architecture

Course Topics

Introduction to Grid Infrastructure

 • What is a Cluster?
 • What is a Flex Cluster?
 • Clusterware Characteristics
 • Oracle Clusterware
 • Hardware and Software Concepts (High level)
 • Shared Storage Overview
Oracle Clusterware Architecture
 • Cluster Storage Requirements
 • Clusterware Initialization and OHASD
 • Clusterware Process Architecture
 • Location Independent Names, Addresses and Name Resolution (GNS, SCAN, VIP..)
 • Shared GNS Background and Architecture
 • Configuring shared GNS
 • Migrating to shared GNS
 • Moving GNS to Another Cluster
Flex Cluster Architecture
 • Flex Cluster Architecture
 • Configuring Flex Cluster
 • Flex Clusters and Node Failure
Grid Infrastructure Pre-Installation Tasks
 • Shared Storage for Oracle Clusterware
 • Checking System Requirements
 • Single Client Access Name for the Cluster
 • Redundant Interconnect Usage
 • Kernel Requirements
 • Groups and Users
 • Shell Settings
 • Oracle Validated Configuration
Installing Grid Infrastructure
 • Installing Oracle Grid Infrastructure
 • Installing Flex Cluster
 • Verifying the Oracle Clusterware Installation
Managing Cluster Nodes
 • Adding Oracle Clusterware Homes
 • Prerequisites for Running addNode.sh
 • Adding a Node with addNode.sh
 • Configuring the node role
 • Removing a Node from the Cluster
Traditional Clusterware Management
 • Oracle Clusterware startup and shutdown
 • Administering the Voting Disk file
 • Administering the Oracle Cluster Registry Disk file
 • Network Administration
 • What-If Command Evaluation
 • Clusterware Admin Tools Review
Policy-Based Cluster Management
 • Policy-Based Cluster Management Overview
 • Server Categorization
 • Policy Set
Patching Grid Infrastructure
 • Out-of-Place Oracle Clusterware Upgrade
 • Types of Patches
 • Obtaining Oracle Clusterware Patches
 • Rolling Patches
 • Installing a Rolling Patchset with OUI
 • OPatch Overview
 • Installing a Rolling Patch with OPatch
 • OPatch Automation
Troubleshooting Oracle Clusterware
 • Diagnostic Framework Support for CRS
 • Cluster Health Monitor Enhancements Overview
 • Component level checks - cluvfy with -comp
 • Resource Debugging - Java Tools and Dynamic Debugging
 • Troubleshooting Node Evictions
 • Log files and Diagnostic Collection
 • The oclumon Utility
Making Applications Highly Available
 • Overview of Using Oracle Clusterware to Enable HA
 • Oracle Clusterware HA Components
 • Resource Management Options
 • Server Pools
 • Overall flow diagram of HA lifecycle (crs_profile, crs_register, crs_start....)
 • Clusterware Resource Modeling
 • Creating an Application VIP
 • ONS and FAN overviews
Oracle ASM Overview
 • Overview of ASM
 • ASM Placement in Storage Stack
 • ASM Cluster Configuration for Oracle RAC
 • ASM System Privileges
 • ASM OS Groups and Role Separation
 • ASM Components
 • Software
 • Configure disks as ASM candidate disks
Oracle ASM Instance Administration
 • ASM Instance Administration
 • Instance Parameters
 • ASM_DISKGROUPS
 • Adjusting ASM Instance Parameters in SPFILEs
 • Instance Startup and Shutdown
 • Relevant V$Views
Flex ASM
 • Flex ASM Architecture
 • Background and Overview
 • ASM Deployment Alternatives
 • Configuring Flex ASM
 • Managing Flex ASM
 • Relocating an ASM Client
Administering ASM Disk Groups
 • ASM Disk Group Overview
 • Disk Group Attributes
 • Compatibility Attributes
 • Disk Group Management
 • Disk Group Metadata
 • Viewing Connected Clients
 • Disk Group Rebalance
 • ASM Fast Mirror Resync
Administering ASM Files, Directories, and Templates
 • Interaction Between Database Instances and ASM
 • Accessing ASM Files
 • Fully Qualified ASM File Names
 • ASM File Creation
 • View ASM Aliases, Files, and Directories
 • ASM Directories Overview
 • Managing ASM Directories
 • Managing Alias File Names
Administering Oracle Cloud File System
 • Oracle Cloud File System Components
 • Overview of Oracle ACFS
 • Oracle ASM Dynamic Volume Manager
 • High Availability NFS (HANFS) Overview
 • Oracle ACFS Integration with Oracle ASM
 • Oracle ACFS Administration
 • Clusterware Resources and ACFS Administration
 • ACFS and Dismount or Shutdown Operations
Informacje dodatkowe
Szkolenie ma formę wykładów połączonych z ćwiczeniami praktycznymi i jest prowadzony przez instruktora.
Uczestnik szkolenia otrzymuje autoryzowany podręcznik.
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Skontaktuj się z nami i uzyskaj rabat na szkolenie