ITIL i Zarządzanie usługami / Pozostałe szkolenia

ITSM_KU_IT Katalog usług IT

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 1 300,00 zł
Cena promocyjna: 1 200,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja jakości szkolenia Gwarancja jakości szkolenia
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
Informacje o szkoleniu

Autorski dwudniowy warsztat, którego uczestnicy podniosą swoje kwalifikacje w zakresie budowy Katalogu usług (zarówno biznesowych, jak i technicznych.

Warsztat może być alternatywą lub uzupełnieniem certyfikowanych i akredytowanych szkoleń ITIL®.

Uczestnicy

Osoby odpowiedzialne za sformalizowanie oferty IT, stworzenie Katalogu usług IT, za definiowanie usług i bieżące zarządzanie nimi, Właściciele usług. Przedstawicie klientów kupujących usługi informatyczne. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procesu Zarządzania katalogiem usług oraz za jego bieżące funkcjonowanie. Pracownicy i kadra kierownicza działów IT i firm informatycznych. Kierownicy projektów. Konsultanci i specjaliści. Jest adresowany do osób, dla których certyfikat nie jest głównym celem, ale które potrzebują praktycznego podejścia do tematu i możliwości wspólnej pracy z praktykiem.

Wymagania wstępne
 • Rekomendujemy ukończenie szkolenia ITIL® Foundation

Czego się nauczysz
 • czym dokładnie jest usługa IT,

 • jak zbudować dobry katalog usług (zarówno biznesowych, jak i technicznych),

 • jak identyfikować usługi,

 • jak je opisać w sposób zrozumiały dla biznesu,

 • jak je mierzyć i rozliczać,

 • jak identyfikować klientów i właścicieli usług

 • jak na co dzień zarządzać katalogiem usług.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • co to jest usługa?

 • usługa a system informatyczny

 • identyfikowanie usług biznesowych

 • zawartość katalogu usług – usługi biznesowe i techniczne

 • tworzenie katalogu usług IT

 • funkcjonalność i gwarancja poziomu jakości usługi

 • warianty usługi (Service Levels)

 • definiowanie usługi

 • właściciel usługi i Klient usługi

 • efektywne zarządzania katalogiem usług IT – proces, cele, kluczowe kroki, produkty, wyzwania.

Informacje dodatkowe
Informacje o szkoleniu
 • Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Język szkolenia: polski
 • Język materiałów: polski
 • Wielkość grupy: od 8 do 12 osób
 • W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe
 • Akredytacja: warsztat autorski Asseco Data Systems S.A.
Gwarancja jakości szkolenia

Program Gwarancja jakości szkolenia daje Klientom pewność wysokiej jakości szkoleń realizowanych przez Asseco Data Systems. W sytuacji, w której uczestnik szkolenia odczuwa potrzebę jego powtórzenia, Asseco Data Systems daje taką bezpłatną możliwość w wybranym przez uczestnika terminie i miejscu, spośród szkoleń potwierdzonych do realizacji.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Terminy szkoleń

Skontaktuj się z nami i uzyskaj rabat na szkolenie

Warszawa
Od 29-10 do 30-10-2018