ITIL i Zarządzanie usługami / Pozostałe szkolenia

ITSM_KZKU_IT Model konfiguracji i zarządzanie konfiguracją w usługach IT

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 1 300,00 zł
Cena promocyjna: 1 200,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja jakości szkolenia Gwarancja jakości szkolenia
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
Informacje o szkoleniu

Dwudniowy, autorski warsztat, którego celem jest poszerzenie kwalifikacji w zakresie zarządzania komponentami usług IT i ich konfiguracją.

Warsztat może być alternatywą lub uzupełnieniem certyfikowanych i akredytowanych szkoleń ITIL®.

Uczestnicy

Osoby zaangażowane w przygotowywanie zmian w środowisku teleinformatycznym, w ich weryfikację, autoryzację, wdrażanie i ocenę. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procesu zarządzania komponentami usług i konfiguracją oraz za jego bieżące funkcjonowanie. Pracownicy i kadra kierownicza działów IT i firm informatycznych. Konsultanci i specjaliści IT.

Wymagania wstępne

Rekomendujemy ukończenie szkolenia ITIL® Foundation

Czego się nauczysz
 • jak zbudować efektywny model konfiguracji z dekompozycją usług IT od procesu biznesowego do elementów infrastruktury teleinformatycznej

 • jak identyfikować elementy konfiguracji usług

 • jaka szczegółowość danych jest właściwa

 • jakie atrybuty i relacje są przydatne

 • jak zadbać o aktualność w bazie CMDB (Configuration Management Database)

 • Warsztat może być alternatywą lub uzupełnieniem certyfikowanych i akredytowanych szkoleń ITIL®

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Zarządzanie komponentami usług IT i ich konfiguracją – proces, cele, kluczowe kroki, produkty, wyzwania

 • Model konfiguracji i elementy konfiguracji

 • Klasy elementów konfiguracji i relacje

 • Atrybuty elementów konfiguracji

 • Role w procesie zarządzania komponentami usług i konfiguracją

 • Pomiar skuteczności działania procesu

 • Interfejsy z innymi procesami

 • Wymagania na systemy informatyczne wspierające zarządzanie konfiguracją usług.

Informacje dodatkowe
Informacje o szkoleniu
 • Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Język szkolenia: polski
 • Język materiałów: polski
 • Wielkość grupy: od 8 do 12 osób
 • W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe
 • Akredytacja: warsztat autorski Asseco Data Systems S.A.
Gwarancja jakości szkolenia

Program Gwarancja jakości szkolenia daje Klientom pewność wysokiej jakości szkoleń realizowanych przez Asseco Data Systems. W sytuacji, w której uczestnik szkolenia odczuwa potrzebę jego powtórzenia, Asseco Data Systems daje taką bezpłatną możliwość w wybranym przez uczestnika terminie i miejscu, spośród szkoleń potwierdzonych do realizacji.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Skontaktuj się z nami i uzyskaj rabat na szkolenie