ITIL i Zarządzanie usługami / Pozostałe szkolenia

ITSM_ON Jak wybrać odpowiednie narzędzie ITSM?

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 1 200,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja jakości szkolenia Gwarancja jakości szkolenia
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
Informacje o szkoleniu

Ten dwudniowy autorski warsztat ma na celu poszerzenie kwalifikacji w zakresie wyboru oraz zakupu narzędzi automatyzacji procesów IT.

Warsztat może być alternatywą lub uzupełnieniem certyfikowanych i akredytowanych szkoleń ITIL®.

Uczestnicy
 • Osoby zaangażowane w proces decyzyjny dotyczący wyboru i zakupu narzędzi ITSM, w szczególności osoby definiujące wymagania na system ITSM, odpowiedzialne za rozpoznanie rynku, zaangażowane w proces zakupowy oraz nadzorujące projekt wdrożenia systemu;

 • Właściciele procesów ITSM, którzy poszukują skutecznych rozwiązań w zakresie automatyzacji czynności realizowanych w swoich procesach (w szczególności w: zarządzaniu incydentami, zarządzania problemami, realizacji wniosków, zarządzania zmianami, zarządzania komponentami usług i konfiguracją, zarządzania wiedzą, zarządzania poziomem świadczenia usług oraz w funkcji Service Desk).

Czego się nauczysz
 • jak przygotować uzasadnienie biznesowe dla zakupu narzędzia

 • jakie są mechanizmy procesu decyzyjnego oraz procesu zakupowego na rynku narzędzi ITSM

 • jak definiować funkcjonalnych oraz niefunkcjonalnych wymagań dla narzędzia

 • definiowania optymalnych do profilu organizacji kryteriów oceny ofert

 • jak przygotować i przeprowadzić projekt wdrożeniowy

 • usystematyzujecie swoją wiedzę na temat modeli licencyjnych na rynku

 • pozyskasz wiedzę na temat rynku narzędzi ITSM

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Podstawowe pojęcia – kluczowe definicje ITIL niezbędne do komunikacji jednym spójnym językiem w projektach dotyczących autoryzacji w obszarze zarządzania usługami IT

 • Rynek narzędzie ITSM – dostępne na rynku systemy ITSM dla małych, średnich i dużych organizacji certyfikacja PinkVERIFY i korzyści z nią związane

 • Proces zakupowy oraz proces decyzyjny – warunki determinujące wybór formy i sposobu zakupu (wyboru oferty); planu projektu wyboru, zakupu i wdrożenia systemu ITSM

 • Definiowanie wymagań na system ITSM – mapowanie wymagań funkcjonalnych w zakresie realizacji czynności w ramach procesów na możliwości systemów ITSM; konfiguracje out-of-the-box; architektura systemów ITSM, administrowanie, bezpieczeństwo

 • Licencje na zakup narzędzia ITSM – dostępne modele licencyjne, różnice pomiędzy nimi, dobór optymalnego modelu do potrzeb Zamawiającego

 • Wymagania w zakresie wyboru dostawcy systemu – kryteria oceny dostawcy

 • Kluczowe elementy umowy na zakup i wdrożenie systemu ITSM

Informacje dodatkowe
Informacje o szkoleniu
 • Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Język szkolenia: polski
 • Język materiałów: polski
 • Wielkość grupy: od 8 do 12 osób
 • W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe
 • Akredytacja: warsztat autorski Asseco Data Systems S.A.
Gwarancja jakości szkolenia

Program Gwarancja jakości szkolenia daje Klientom pewność wysokiej jakości szkoleń realizowanych przez Asseco Data Systems. W sytuacji, w której uczestnik szkolenia odczuwa potrzebę jego powtórzenia, Asseco Data Systems daje taką bezpłatną możliwość w wybranym przez uczestnika terminie i miejscu, spośród szkoleń potwierdzonych do realizacji.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Skontaktuj się z nami i uzyskaj rabat na szkolenie