ITIL i Zarządzanie usługami / Pozostałe szkolenia

ITSM_WU_IT Wycena usług IT

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 1 200,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja jakości szkolenia Gwarancja jakości szkolenia
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
Informacje o szkoleniu

Dwudniowy autorski warsztat, którego uczestnicy poszerzą swoje kwalifikacje w zakresie budowy i wyceny katalogu usług IT.

Warsztat może być alternatywą lub uzupełnieniem certyfikowanych i akredytowanych szkoleń ITIL®.

Uczestnicy

Wszyscy pracownicy organizacji odpowiedzialni za zarządzanie finansami IT, kontrolę budżetu, alokacje kosztów. Kadra zarządzająca IT, właściciele usług IT, kierownicy projektów IT, architekci rozwiązań IT, osoby zarządzające dostawcami zewnętrznymi, pracownicy działów zakupów i osoby uczestniczące w procesie zarządzania kosztami usług IT. Właściciele usług biznesowych i usług wspierających. Przedstawicie klientów kupujących usługi informatyczne. Pracownicy i kadra kierownicza działów IT i firm informatycznych. Kierownicy projektów. Konsultanci i specjaliści IT.

Wymagania wstępne
 • Rekomendujemy ukończenie szkolenia ITIL® Foundation

 • Wiedza w zakresie:  funkcjonowania usługi IT wybranej do modelowania na warsztacie, ogólnej architektury rozwiązań IT wspierających wybraną usług, powiązań i zakresu funkcjonalności komponentów usługi IT wymaganych do jej prawidłowego funkcjonowania, kosztów poszczególnych komponentów usługi IT

Czego się nauczysz
 • dlaczego stanowisko pracy w organizacji kosztuje 7000 PLN, podczas gdy laptop w sklepie naprzeciwko jedynie 2500 PLN?

 • jak poznać realne koszty świadczenia usług?

 • jak zbudować model kosztowy świadczenia usług?

 • jak znaleźć kompromis pomiędzy szczegółowością modelu kosztowego a wymaganym nakładem pracy do jego utrzymania?

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Koncepcja i zasady budowy katalog usług IT

 • Przykładowy katalog usług IT

 • Zasady budowy modelu kosztów dla usług IT

 • Przykładowy model kosztów dla usług IT

 • Stworzenie krok po kroku modelu usługi IT z dekompozycją do poziomu infrastruktury teleinformatycznej

 • Stworzenie krok po kroku modelu alokacji kosztów usługi IT

 • Podsumowanie warsztatu - prezentacja wyników warsztatu

 • Warsztat jest prowadzony z wykorzystaniem oprogramowania Hadrone SPM, wspierającego zarządzanie katalogiem usług IT oraz kosztami usług IT. Po zrealizowanym warsztacie CTPartners zapewnia jego uczestnikom dostęp przez Internet przez 7 dni do oprogramowania Hadrone SPM z katalogiem usług IT i modelem kosztów stworzonym w trakcie warsztatów.

Informacje dodatkowe
Informacje o szkoleniu
 • Organizacja szkolenia: dla grup zamkniętych
 • Język szkolenia: polski
 • Język materiałów: polski
 • Wielkość grupy: od 8 do 12 osób
 • W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe
 • Akredytacja: warsztat autorski Asseco Data Systems S.A.
Gwarancja jakości szkolenia

Program Gwarancja jakości szkolenia daje Klientom pewność wysokiej jakości szkoleń realizowanych przez Asseco Data Systems. W sytuacji, w której uczestnik szkolenia odczuwa potrzebę jego powtórzenia, Asseco Data Systems daje taką bezpłatną możliwość w wybranym przez uczestnika terminie i miejscu, spośród szkoleń potwierdzonych do realizacji.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Skontaktuj się z nami i uzyskaj rabat na szkolenie