Zarządzanie projektami i programami / M_o_R®, MSP®, MoP®, MoV®

MoPF MoP Foundation

Czas trwania:

3 dni / 24 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 2 100,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 2 100,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 2 100,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja jakości szkolenia Gwarancja jakości szkolenia
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności dotyczących zarządzania portfelem przedsięwzięć  w organizacji, definiowania elementów portfela w oparciu o pryncypia i osiągania celów strategicznych organizacji. Szkolenie przygotowuje do egzaminu MoP® Foundation.
Uczestnicy
Osoby biorące udział w zarządzaniu i realizacji portfeli i programów, zarządzające projektami w ramach programów, członkowie zarządu, osoby oceniające projekty, inwestycje i tworzące uzasadnienia biznesowe.
Wymagania wstępne
 • Brak formalnych wymagań
Czego się nauczysz
 • Zrozumienie metodyki zarządzania portfelem
 • Pryncypia, planowanie i techniki realizacji portfela
 • Cykle i role
 • Korzyści biznesowe
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Zarządzanie zmianą biznesową
 • Definicje portfela, programu, projektu
 • Cykle definiowania i dostarczania
 • Korzyści zarządzania portfelem
 • Dojrzałość organizacji
 • KPI
 • Codzienna działalność operacyjna
 • Planowanie strategiczne
 • Zarządzanie programem i projektem
 • ‎Ład korporacyjny
 • Pryncypia zarządzania portfelem
 • Biuro Portfela
 • Cykl definiowania Portfela
 • Cykl realizacji Portfela
 • Techniki realizacji portfela
 • Role
 • Dokumentacja Portfela
 • Pulpit zarządczy
 • Przykładowy egzamin
Informacje dodatkowe
 • Kurs ma formę wykładu z ćwiczeniami praktycznymi i jest prowadzony przez akredytowanego trenera.
 • Szkolenie prowadzone w języku polskim (na życzenie może być również w języku angielskim).
 • Akredytowane materiały szkoleniowe w języku angielskim.
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja jakości szkolenia

Program Gwarancja jakości szkolenia daje Klientom pewność wysokiej jakości szkoleń realizowanych przez Asseco Data Systems. W sytuacji, w której uczestnik szkolenia odczuwa potrzebę jego powtórzenia, Asseco Data Systems daje taką bezpłatną możliwość w wybranym przez uczestnika terminie i miejscu, spośród szkoleń potwierdzonych do realizacji.


Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Skontaktuj się z nami i uzyskaj rabat na szkolenie