Zarządzanie projektami i programami / PRINCE2®

P2F PRINCE2® Foundation 2009

Czas trwania:

3 dni / 24 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 2 500,00 zł
Cena promocyjna: 1 450,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 2 500,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 2 500,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja jakości szkolenia Gwarancja jakości szkolenia
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu
PDU:21 (T:21)

Podczas tego trzydniowego szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę niezbędną do świadomego uczestnictwa w projekcie lub prowadzenia projektu zgodnie z metodyką PRINCE2® 2009. Szkolenie przygotowuje do egzaminu pozwalającego uzyskać międzynarodowy certyfikat "PRINCE2® Foundation 2009" wydawany przez organizację akredytującą.

Uczestnicy

Wszystkie osoby, które prowadzą projekty (niezależnie od branży i tematyki) lub są członkami komitetów sterujących projektów, czy zespołów projektowych oraz chcą poznać jedną z najlepszych i najpopularniejszych metodyk zarządzania projektami PRINCE2® 2009.

Wymagania wstępne
 • Kilkumiesięczne doświadczenie w pracy w zespole projektowym
 • znajomość podstawowych zagadnień dotyczących tematyki zarządzania projektami

Czego się nauczysz
 •  Metodyki PRINCE2® 2009 (Skuteczne Zarządzanie Projektami)
 •  Skutecznego uczestniczenia w projektach stosujących metodykę PRINCE2® 2009
 •  Kluczowych wskazań metodyki PRINCE2® 2009
 •  Przygotujemy cię do egzaminu z poziomu PRINCE2® Foundation 2009

  Zagadnienia poruszane podczas szkolenia

  Szkolenie omawia wszystkie kluczowe zagadnienia niezbędne do efektywnego zastosowania PRINCE2® 2009 w praktyce tj. prawidłowego rozpoczęcia, świadomego prowadzenia i kontrolowanego zamknięcia projektu. Omawiane są wszystkie pryncypia, procesy, tematy i techniki używane w PRINCE2® 2009. Uczestnicy poznają zależności między poszczególnymi elementami metodyki oraz uczą się właściwie wykorzystywać je w praktyce.

  W zakres szkolenia wchodzą:


  • Przygotowanie projektu - omówienie procesu, dzięki któremu projekt może rozpocząć się w kontrolowany sposób
  • Uzasadnienie biznesowe - jego skład, rola, sposób wykorzystania w projekcie zarządzanym zgodnie z metodyką PRINCE2® 2009
  • Organizacja - struktura zespołu zarządzania projektem, role w zespole oraz zakresy odpowiedzialności osób pełniących te role
  • Zarządzanie Strategiczne Projektem– rola i zadania Komitetu Sterującego
  • Inicjowanie Projektu - proces zaplanowania całego projektu oraz utworzenia i przedstawienia Komitetowi Sterującemu Dokumentacji Inicjowania Projektu
  • Omówienie tematów: Jakości, Ryzyka, Planów i Zmiany w projekcie
  • Omówienie procesu Sterowania Etapem- zadania Kierownika Projektu, zarządzanie zagadnieniami oraz podejmowanie działań korygujących
  • Zarządzanie Dostarczaniem Produktów - wytwarzanie produktów i zarządzanie projektem (mechanizmy zlecania kontroli i odbierania produktów)
  • Postępy - mechanizmy monitorowania i porównywania faktycznych osiągnięć z planowanymi, dostarczania prognozy dotyczącej osiągnięcia celów projektu oraz zapewnienia ciągłej zasadności biznesowej projektu
  • Zamykanie Projektu - zakończenie projektu wraz z przekazaniem produktów projektu służbom utrzymania
  • Test znajomości metodyki PRINCE2® 2009 pozwalający ocenić i uporządkować wiedzę uczestników
  • Egzamin PRINCE2® Foundation 2009

  Podczas szkolenia uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne ułatwiające zrozumienie omawianych zagadnień.
  Informacje dodatkowe
  Informacje o szkoleniu
  • Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
  • Język szkolenia: polski lub angielski
  • Język materiałów: polski lub angielski
  • Wielkość grupy: od 8 do 12 osób
  • W cenie szkolenia: podręcznik PRINCE2® - Skuteczne Zarządzanie Projektami, materiał wstępny w wersji elektronicznej przesyłany przed szkoleniem materiały szkoleniowe, wydruk próbnych testów egzaminacyjnych. Cena szkolenia nie zawiera ceny egzaminu.
  • Warunki i cena egzaminu zostały przedstawione w zakładce: Egzamin
  • Akredytacja: akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez  PEOPLECERT International Limited.


  PRINCE2® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Swirl logo™ jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  PRINCE2 Accredited Training Organization logo™ jest znakiem handlowym należącym  do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.


   EgzP2_FOUND - Egzamin PRINCE2® Foundation

   Cena netto egzaminu [1 osoba]: 800 PLN

   Tylko w Asseco Data Systems egzamin poprawkowy Prince2® Foundation gratis. Dotyczy osób, które ukończyły szkolenie Prince2® Foundation w Asseco Data Systems S.A. lub wcześniej w CTPartners S.A.

   Informacje o egzaminie

   • Egzamin organizowany jest w ostatnim dniu szkolenia
   • Warunki przystąpienia: ukończenie szkolenia PRINCE2® Foundation, dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu
   • Forma egzaminu: pisemny
   • Język egzaminu: polski lub angielski
   • Metoda: test jednokrotnego wyboru
   • Czas trwania: 60 minut, osoby dla których angielski nie jest językiem ojczystym, mają możliwość korzystania ze słownika oraz wydłużenie czasu trwania egzaminu do 75 minut
   • Liczba pytań: 75, w tym 5 próbnych
   • Próg zdawalności: 35 punktów

   Gwarancja jakości szkolenia

   Program Gwarancja jakości szkolenia daje Klientom pewność wysokiej jakości szkoleń realizowanych przez Asseco Data Systems. W sytuacji, w której uczestnik szkolenia odczuwa potrzebę jego powtórzenia, Asseco Data Systems daje taką bezpłatną możliwość w wybranym przez uczestnika terminie i miejscu, spośród szkoleń potwierdzonych do realizacji.


   Gwarancja terminu szkolenia

   Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


   Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

   Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


   Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

   Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


   Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

   Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


   Terminy szkoleń

   Skontaktuj się z nami i uzyskaj rabat na szkolenie