SZKOLENIA BHP

Informacje o szkoleniach

baner bhp

Szkolenia BHP obejmują instruktaże skierowane do pracowników administracyjno – biurowych i kierowników. Pozytywne ukończenie szkolenia potwierdzone jest certyfikatem zaświadczającym uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy i umiejętności dotyczących wykonywania pracy i zachowania się w zakładzie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami BHP.

Informacje zawarte w lekcjach są przekazane w konkretny, interesujący i przystępny dla użytkownika sposób. Ciekawe przykłady oraz fabularyzacja treści (filmy/animacje) pobudzają percepcję kursantów. W poszczególnych jednostkach lekcyjnych wykorzystane zostały również infografiki oraz interaktywne komponenty stymulujące osoby uczące się do aktywnego uczestnictwa w szkoleniu. Szkolenie zawiera także elementy multimedialne – zdjęcia, schematy, ilustracje, nawiązujące tematycznie do treści zawartych na danym ekranie szkolenia.

Szkolenia

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno – biurowych

Szkolenie okresowe bhp dla kierowników

Informacje dodatkowe

Szkolenia elektroniczne realizowane jest w trybie on-line poprzez wygodną formę udostępnienia systemu do zdalnego kształcenia klasy LMS (ang. Learning Management System), bez konieczności wdrażania i utrzymywania go w środowisku sprzętowo-programowym klienta.

Uczestnicy szkolenia otrzymują indywidualne dostępy do systemu LMS;

Monitorowanie postępów odbywa się przy pomocy dedykowanych raportów;

Po zakończeniu szkolenia i zdaniu egazminu uczestnicy otrzymują certyfikat.